Search

சென்னை இஸ்லாமிய வரலாறு – கௌதம சன்னா

திரு. கௌதம சன்னா

 

இந்த ஒலிப்பதிவில் வட சென்னையைச் சார்ந்த திரு,கௌதம சன்னா அவர்கள் சென்னை இஸ்லாமியர்கள் வருகை வாழ்வியல் என்பதைப் பற்றி விளக்குகின்றார். 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *